Så här jobbar vi

FVO fördelar medel från flera olika stiftelser. Olika stiftelser har olika ändamål vilket till exempel kan innebära att sökande måste bo inom särskilda geografiska områden eller att medlen riktar sig till vård och fostran av barn alternativt ålderstigna. Gemensamt är däremot att alla medel som fördelas via FVO är till behövande. För att ansöka om bidrag så används samma ansökningsblankett. 

För att ansöka om medel behöver du fylla i en blankett och verifiera dina uppgifter med relevanta bilagor. Detta framgår av följebrevet till ansökan. 

När ansökan och alla verifikationer inkommit handlägger en utredare denna. Om du uppfyller alla kriterier och ansökan är fullständig så parar utredaren ihop dig med en stiftelse som tillgodoser dina behov bäst. Hur lång tid det tar att få en ansökan beviljad beror på när stiftelsen som dina behov parats ihop med har sitt styrelsemöte. Det är alltid respektive stiftelse som beslutar om tilldelning.

Tyvärr kan vi inte lämna besked per telefon om du blivit beviljad eller fått avslag. Om du blivit beviljad så sätts medlen in på det konto du har angivit. 

I de fall du blivit beviljad medel till en mer omfattande tandvård så skickas brev till dig. Glöm inte att du också måste inkomma med redovisning att bidraget används till avsett ändamål efter avslutad behandling.